W dniu  7 kwietnia 2022r.  w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów  odbyło się „Śniadanie z włodarzami gmin należących do  LGD  KD ”.

Spotkania na stałe wpisały się w harmonogram działań  LGD  i bardzo dobrze wpływają na  pozytywne stosunki współpracy LGD z włodarzami gmin.

W spotkaniu zostały poruszone następujące tematy:

  1. Przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro (Smart Village – inteligentna wioska) zwanych „koncepcjami SV”
  2. Przygotowanie nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów”.
  3. Konferencja 17.06.2022r. dot. współpracy z partnerami czeskimi  w ramach programu ,,,Euroregion’’ – Co udało się zrealizować, a co możemy jeszcze zrobić?
  4. Realizacja projektów współpracy ,,Dobre bo lokalne II” oraz ,,Gry i Qusty w Krainie Dinozaurów”.
  5. Harmonogram naborów wniosków w LGD  ze środków dodatkowych.
  6. Stan realizacji projektów realizowanych w ramach 19.2
  7. Bieżące sprawy dot. LGD „Kraina Dinozaurów”.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin należących do LGD ,,Kraina Dinozaurów” za co składamy serdeczne podziękowania.


Galeria

Śniadanie z włodarzami gmin

Wróć na początek strony