Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" włączyła się do Międzynarodowej Akcji ,,Noc Muzeów’’  zachęcając do nocnego zwiedzania Muzeów i Izb Regionalnych w Krainie Dinozaurów oraz do wzięcia udziału w konkursie  "Poznaj  niezwykłą Krainę Dinozaurów".

Przy współpracy i wielkim zaangażowaniu  przedstawicieli:

 • Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi
 • Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień- Zębowice
 • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kadłub Wolny
 • Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem
 • Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dylaki
 • Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
 • Gminnej  Biblioteki Publicznej   w  Chrząstowicach
 • Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem
 • Nadleśnictwa Zawadzkie

zwiedzający w dniu 14.05.2022r. w godz. 18.00 do 24.00 mogli odwiedzić oraz poznać:

 1. Most Żelazny i Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi
 2. Gminną Izbę Regionalną w Zębowicach
 3. Historię Straży  Pożarnej w Drewnianej Strażnicy w Makowczycach
 4. Historię pierwszej Wspólnoty Chłopskiej w Kadłubie Wolnym
 5. Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu
 6. Wystawę i ścieżkę Hutnictwa  w Zawadzkiem
 7. Izbę Regionalną Historii Lokalnej w Kolonowskiem
 8. Izbę Regionalną Konrada Mientusa  w Dańcu
 9. Izbę Regionalną w Biestrzynniku
 10. Muzeum pod chmurką -  Historię Jezior Turawskich
 11. Izbę przyrodniczą przy Nadleśnictwie Zawadzkie.

Celem przedsięwzięcia było:

 1. Informowanie o realizacji LSR .
 2. Zwiększenie atrakcyjności, rozpoznawalności i odwiedzalności regionu ,,Krainy Dinozaurów‘‘ poprzez wykorzystanie ich zasobów lokalnych, a w szczególności zasobów kulturowych.
 3. Zachowanie oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez prezentację lokalnych zasobów, udostępnienie ich odwiedzającym oraz umożliwienie im zapoznania się z historią i położeniem.
 4. Wiedza dotycząca różnorodności „Krainy Dinozaurów”.

Podczas wydarzenia zrealizowana została kampania informacyjna na temat głównych efektów LSR na lata 2014-2020. Ponadto zorganizowany został  konkurs ,,Poznaj niezwykłą Krainę Dinozaurów’’.

Zarząd LGD „Kraina Dinozaurów” składa Wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji wydarzenia, które jak się okazało cieszyło się wielkim zainteresowaniem okolicznych mieszkańców oraz gości.

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w konkursie prosimy o dostarczenie do siedziby LGD „Kraina Dinozaurów” oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz Kart z min. 6 pieczątkami z odwiedzanych Izb Regionalnych/Muzeów podczas Nocy Muzeów do dn. 20.05.2022 roku, do godz. 12.00.


Galeria

 

Wróć na początek strony