Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Kraina Dinozaurów” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów:

  • 3/2022 - 1.1.3 LSR - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne
  • 4/2022 - 1.4.1 LSR prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu

odbędzie się w dn. 6 oraz 7 czerwca 2022 r.  o godzinie 16:00 w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów”.

Wróć na początek strony