Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Dinozaurów 2023-2027

Jesteśmy po spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2023-2027, analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów i przedsięwzięć w nowej LSR.

Odbyły się  spotkania stacjonarne i online. Byliśmy we wszystkich  gminach: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie , Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowicach. Były to bardzo pracowite środy. 

Bardzo dziękujemy osobom, które poświęciły swój czas i były z nami.   

Na spotkaniach przedstawiliśmy założenia realizacji nowego okresu programowego, w tym analizowaliśmy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także cele i przedsięwzięcia w nowej LSR. Uczestnicy spotkań mieli niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji, a także wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Dokumenty zebrane podczas spotkań podlegające dalszej konsultacji Konsultacje

Jeśli  jesteś mieszkańcem  gminy należącej do LGD "Kraina Dinozaurów’’ to masz jeszcze okazję,  by wspólnie zdecydować w jaki sposób zagospodarować środki z funduszy europejskich.

Przyjdź na siedziby LGD KD – Ozimek  ul. J. Słowackiego 18

Napisz – 

Zadzwoń – 774651213 lub 605052777

 

Wszystkie informacje na stronie www.lgdkrainadino.skycms.com.pl/

oraz na FB https://www.facebook.com/LGDKrainaDinozaurow

To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru, wpływającym na rozwój naszych terenów.

Poniżej znajduje się ankieta służąca zebraniu informacji do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD KD. Uprzejmie prosimy, jeżeli nie uczyniliście tego Państwo wcześniej, o jej wypełnienie. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJTNM_La3XyQv_r3Et2VOpF10gYk1PC-e2rtCwMjI7XKjoCA/viewform?usp=sharing

Galeria

 

Wróć na początek strony