Kolejne spotkanie dotyczące dalszego rozwoju lokalnego odbyło się w dniu 30.08.2022 r. na Przystani Kajakowej AMAZONKA w Kolonowskiem.

Doskonałą okazją do rozmów na temat rozwoju naszej Lokalnej Grupy Działania w następnych latach był organizowany spływ kajakowy rzeką Mała Panew. W tak pięknych okolicznościach analiza posiadanych zasobów oraz pomysły na dalsze działania, które należy ująć w nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027 same cisnęły się na usta. Analizie poddano również  potrzeby rozwojowe i potencjał naszego obszaru, określono słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia.

 

Dziękujemy za udział w tym wyjątkowym spotkaniu oraz zapraszamy do dalszych prac nad tworzeniem tego tak dla nas ważnego dokumentu.
 

Galeria

 

Wróć na początek strony