LGD „Kraina Dinozaurów” jako partner Nadleśnictwa Opole włączyło się do wydarzenia pn. „Wyzwanie 2022 Rajd Przygodowy”.

W dniu 3 września 2022 r. w BAJKA HOTEL & RESORT w Grodźcu uczestnicy wydarzenia rozpoczęli zawody organizowane w formie rajdu przygodowego z elementami orientacji. Po otrzymaniu map i opisów punktów zobowiązani byli do samodzielnego odnalezienia dokładnej lokalizacji poszczególnych punktów kontrolnych (PK) i zaliczenia jak największej ilości z nich, w ustalonym limicie czasu. W zależności od odległości od bazy zawodów, PK miały różną wagę punktową, co oznaczało, że PK najbardziej oddalone od startu/mety pozwalały na zdobycie większej ilości punktów końcowych. Zawody miały formę "scorelauf", co oznaczało, że zespół sam decydował o kolejności i ilości PK, na które zamierzał dotrzeć.

Oprócz PK w kilku miejscach znajdowały się punkty z zadaniami specjalnymi (ZS), które dawały możliwość zdobycia większej ilości punktów końcowych. Takim też miejscem z dodatkowym bonusem było odwiedzenie Informacji Turystycznej mieszczącej się w LGD „Kraina Dinozaurów”. Rywalizacja dzieliła się na cztery konkurencje: pieszą, Nordic walking, rowerową i rowerową+. Wyzwanie dało możliwość wszystkim uczestnikom sprawdzenia swojej kondycji psycho-fizycznej poprzez aktywność ruchową związaną w szczególności z jazdą na rowerze czy pieszym pokonaniu trasy z opcją Nordic Walking.

Zamierzony cel Wyzwania jakim była eksploracja ciekawych miejsc Opolszczyzny w tym: przyrodniczych, historycznych i kulturowych został osiągnięty dzięki wspaniałym uczestnikom rajdu przygodowego - Wyzwanie 2022.

 

Wróć na początek strony