Zapraszamy grantobiorców „Działaj Lokalnie 2022” do udziału w konkursie „Opowiedz…” termin nadsyłania prac do 23.12.2022 roku na adres: lgddzialajlokalnie@onet.pl.

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”, skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”. Pula nagród finansowanych ze środków PAFW, które zostaną przyznane w 2023 roku wyniesie około 30 000 złotych.

Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać następujące warunki:

 • pełnić funkcje komunikacyjno-promocyjne,
 • wykorzystywać nowoczesne technologie i oraz bazować na kreatywnych pomysłach i rozwiązaniach,
 • skupiać się zarówno na treści jak i na formie prac,
 • dokumentować proces budowania dobra wspólnego, który dokonał się dzięki realizacji projektu,
 • koncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu,
 • prezentować ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.

Kryteria, którymi będzie kierowała się komisja selekcyjna:

 1. Kryterium merytoryczne:
 • w jakim stopniu prace prezentują historię projektu oraz efekty z uwzględnieniem pokazania zmiany jaka zaszła dzięki realizacji projektu w lokalnej społeczności (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego, 
 • jaka jest wartość merytoryczna projektu i jego motyw przewodni (ambitna tematyka, grupa docelowa, zaangażowanie społeczności). Komisja będzie zwracać szczególną uwagę czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
 1. Kryterium artystyczne:
 • zastosowanie rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu).
 • czy treść pracy została przedstawiona w sposób przemyślany i uporządkowany z zastosowaniem ciekawych rozwiązań.
 • jak praca koresponduje z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.

Pliki do pobrania: PDFRegulamin konkursu "Opowiedz..." (210,18KB)


ośrodek Działaj lokalnie tabliczka.jpeg

Wróć na początek strony