Konsultacje dokumentów dot. budowania LSR.
Zapraszamy mieszkańców z gmin należących do LGD (Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa,  Zawadzkie i Zębowice)  do udziału w  spotkaniu dotyczącego tworzenia nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027.

Spotykamy się  w dniu 30.08.2022 r  o godz. 12.30  na przystani Kajakowej Amazonka Ziaja & Talent (Kolonowskie  od ulicy 1 Maja). Razem popłyniemy kajakami  nurtem rzeki Małej Panwi - będziemy podziwiać bogactwo naszej Krainy i rozmawiać na tematy dot. dalszego rozwoju lokalnego. Około godz. 16.00  pod wiatą  będziemy analizować potrzeby rozwojowe  i potencjał naszego obszaru(analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń), a także spisywać propozycje przedsięwzięć w ramach nowej strategii rozwoju

Bliższe informacje w siedzibie LGD KD – Ozimek ul. J. Słowackiego 18  oraz pod nr. tel. 774651213 lub 605052777. Zgłoszenia do 26.08.2022 r.

Każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa.

zaproszenie na konsultacje LGD KD 30.08.2022

Wróć na początek strony