W dniu 02.08.2022 r. zostały podpisane kolejne 2 umowy z przedstawicielami stowarzyszenia i grupy nieformalnej, wybranymi w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” w 2022 roku organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie (lista rezerwowa).

Środki zostały pozyskane z Samorządu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia podmiotów Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok w zakresie wkładów własnych w 2022 roku.

W dniu 8 sierpnia w siedzibie LGD odbyło się szkolenie dot.  prawidłowej realizacji i rozliczenia grantów Działaj Lokalnie 2022.

Inicjatywy lokalne, których głównym celem jest integracja społeczna oraz lub pomoc dla uchodźców będzie realizować:

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Radawie pt.: „O pandemii zapominamy i o powrót do formy dbamy!’’

Grupa nieformalna ,,Plażowicze’’ pt.: „Zabawa i integracja na Saharze. Розваги та інтеграція в пустелі Сахара.’’

Serdecznie Gratulujemy i życzymy powodzenia w ich realizacji.

 

Wróć na początek strony