W dniu 1 sierpnia 2022 r została podpisana umowa na realizację zadania pn. ,,Działaj Lokalnie w Krainie Dinozaurów 2022’’ . Oferta została złożona do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia Podmiotów Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok w zakresie wkładów własnych w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota uzyskanej pomocy 7 880,00 zł.

W ramach pozyskanych środków z Samorządu Województwa Opolskiego  zostaną zrealizowane dwie inicjatywy lokalne, których głównym celem jest integracja społeczna oraz lub pomoc uchodźcom.

Ponadto zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca wszystkie inicjatywy w ramach Działaj Lokalnie oraz nagrany film promocyjno- informacyjny.

Działaj Lokalnie plakat akcji.jpeg

Wróć na początek strony