Zmiany nastąpią w II zakresach:

 1. zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów LSR do Wytycznych 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie procedury naboru projektu grantowego dot. przygotowania koncepcji inteligentnych wsi (Smart Villages);
 2. zmiana wynika z przeliczeń różnic kursowych i oszczędności w poszczególnych przedsięwzięciach (po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w LGD oraz zgodnie z pismem UMWO z dn. 15.07.2022 r.  dot.  przeliczenia środków dostępnych na poszczególne przedsięwzięcia).

Uwagi i sugestie dotyczące zmian w LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: krainadino@onet.eu lub osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym do dnia 29.07.2022 r. do godz. 12.00.

Jeżeli do tego terminu nie wpłyną żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o przesunięciach wynikających z przeliczeń w poszczególnych przedsięwzięciach.

Pliki do pobrania:

 1. PDFProcedura wyboru - granty - 181.56 kB (181,56KB)
 2. PDFWniosek - granty - 104.42 kB (104,42KB)
 3. PDFKarta oceny wstępnej - granty - 124.45 kB (124,45KB)
 4. PDFKarta oceny merytorycznej - granty - 121.08 kB (121,08KB)
 5. PDFUmowa - granty - 109.63 kB (109,63KB)
 6. PDFRozliczenie grantu - 131.24 kB (131,24KB)
 7. PDFLSR - Przeliczenia środków - 309.07 kB (309,07KB)
   
Wróć na początek strony