Jesteśmy po pięciu spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2023-2027, analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów i przedsięwzięć w nowej LSR.

Odbyły się już cztery spotkania stacjonarnie i jedno online. Byliśmy już w gminach: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie i Ozimek. Przed nami kolejne pracowite środy. 

Już za tydzień będziemy w gminie Turawa (Kotórz Mały – świetlica 20.07.2022 r. godz. 17:00), następnie w Zawadzkiem – (Kinoteatr 27.07.2022r. godz. 17:00) oraz w Zębowicach – (Hala sportowa 03.08.2022 r. godz. 18:00), a w dniu 28.07.2022 r. o godz. 13.00 zapraszamy na spotkanie online w aplikacji teams.

Na spotkaniach przedstawiamy założenia realizacji nowego okresu programowego, w tym poddajemy analizie mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także cele i przedsięwzięcia w nowej LSR. Uczestnicy spotkań mają niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji, a także wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

To właśnie teraz jest okazja abyśmy wspólnie zdecydowali w jaki sposób zagospodarować środki z funduszy europejskich. Mamy szansę zrealizować faktycznie te pomysły, które przyczynią się do podniesienia jakości życia na naszym obszarze.

To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru, wpływającym na rozwój naszych terenów.

Poniżej znajduje się ankieta służąca zebraniu informacji do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD KD. Uprzejmie prosimy, jeżeli nie uczyniliście tego Państwo wcześniej o jej wypełnienie: link do ankiety.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 77 651213 / 605052777

lub mailowego krainadino@onet.eu

oraz do kontaktu osobistego w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ Ozimek, ul. J. Słowackiego 18.

Mając na uwadze powagę tworzącego się dokumentu oraz potrzebę poznania opinii różnych grup społecznych, bardzo dziękujemy osobom, które poświęciły swój czas i były z nami. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach i warsztatach.

 

 

Wróć na początek strony