W dniu 24.10.2022 r. w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ zostały podpisane umowy z grantobiorcami realizującymi projekt grantowy pt.: „Edukacja kluczem do wiedzy”.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" poprzez utworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej.

Grantobiorcy:

  1. Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach pt. „U Mientusa tradycja wciąż żywa ꟷ rozwijamy daniecką izbę muzealną’’  ꟷ w unowocześnionej Regionalnej Izbie Śląskiej im. Konrada Mientusa w Dańcu za pomocą nowoczesnych rozwiązań i technologii  będzie przekazywana lokalna tradycja oraz historia.
  2. Patrycja Lewandowska pt. ,,Leśny Ogród Sensoryczny ꟷ z zagrodą alpak i koni’’- w obiekcie będzie można rozwijać zmysły dotyku, słuchu i wzroku podziwiając przyrodę w towarzystwie zwierząt.
  3. Anna Drzymała pn. „Historia drewnem pisana” zostanie przywrócony do dawnej świetności stary tartak, a  każdy będzie mógł zobaczyć jak kiedyś wyglądała praca w takim obiekcie.
  4. Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi pt. ,,Lokalne Centrum Edukacji Historycznej’’ ꟷ powstanie miejsce spotkań będące miejscem prowadzenia szeroko pojętej edukacji historycznej.
  5. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Zawadzkie "Lubię tu żyć" pt. ,,Centrum Kultury Piękno z Natury’’ ꟷ w powstałym obiekcie edukacyjnym i tematycznym, każdy będzie mógł zapoznać się z tradycją żniwną, w tym wyplatania korony dożynkowej oraz zdobyć wiedzę dotyczącą pracy na roli.

Na obszarze LGD brakuje dostępnych i rozbudowanych miejsc edukacyjnych, które są skierowane do wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR. W projekcie zaproponowano ciekawe i nietypowe dla obszaru LGD rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w obiektach edukacyjnych. Projekty zakładają wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obiektach edukacyjnych, co przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy w różnych dziedzinach w zależności od realizowanego projektu. Rozwój atrakcji tematycznych przyczyni się w dużej mierze do promocji obszaru Krainy Dinozaurów.

 

Wróć na początek strony