W dniu 18.10.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została podpisana kolejna 5 umowa na realizację projektu grantowego.

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność́” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Edukacja kluczem do wiedzy”.

Realizując:

CEL OGÓLNY: Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

PRZEDSIEWZIĘCIE: Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody, obiekty edukacyjne itp.

WSKAŹNIKI:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej rekreacyjnej – 1

Liczba wspartych atrakcji tematycznych – 1

Kwota dofinansowania całej operacji wynosi – 148 000,00 zł

Całkowita wartość́ zadania – 176 687,90 zł

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" poprzez utworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej.

 

Wróć na początek strony