Wczoraj tj. 12 października w Spóroku, odbyły się warsztaty metodyczne dot. tworzenia questów i gier terenowych na terenie LGD Kraina Dinozaurów w ramach projektu współpracy pt. „Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych” (akronim projektu: SEGTiSG).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin, ośrodków kultury, szkół, sołtysi, lokalni liderzy, gestorzy turystyki oraz przedsiębiorcy, zajmujący się spływami kajakowymi. Uczestnicy zapoznali się z metodyką tworzenia edukacyjnych gier terenowych oraz przeszli w terenie, odświeżony questem pt. "Poszukiwanie zaginionego dinozaura". W drugiej części szkolenia odbyło się planowanie przebiegu nowych 7 questów (pieszych, rowerowych i kajakowy) na terenie LGD oraz prac związanych z ewaluacją i odświeżeniem 4 istniejących questów. Wszystkie questy, jeszcze w tym roku, będą dostępne dla mieszkańców i turystów, w formie ulotek questowych oraz aplikacji mobilnej i poszerzą ofertę z woj. Województwo Opolskie na portalu: www.Questy.org.pl. Warsztaty poprowadził pan Krzysztof Szustka z zespołu  Questy - Wyprawy Odkrywców.

Projekt realizowany w ramach w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 014-2020” którego celem jest rozwój turystyki aktywnej i rekreacji, a także podniesienie trakcyjności turystycznej i promocja obszarów działania Partnerów poprzez opracowanie i stworzenie sieci questów i geoskrytek, gier terenowych oraz organizację wizyty studyjnej.

 

Wróć na początek strony