Konferencja „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów’’, która odbyła się w dniu 7 października 2022 r. o godz. 16.00 w Jura Parku w Krasiejowie była okazją do spotkania się sołtysów, liderów lokalnych z wszystkich sołectw Krainy Dinozaurów oraz włodarzy gmin należących do LGD KD. Była to doskonała okazja do zaprezentowania dobrodziejstw obszarów wiejskich i drzemiącego w nich potencjału.

Sołectwa „Krainy Dinozaurów” przedstawiły  walory  swojego otoczenia, zasoby  środowiska naturalnego, społecznego, zasoby kulturowe, atrakcje turystyczne i rekreacyjne, tradycje oraz ciekawe osiągnięcia. Następnie została zaprezentowana publikacja ,,Bogactwo Sołectw Krainy Dinozaurów”.

Ważnym  punktem spotkania było rozstrzygniecie konkursu na „Aktywne sołectwo”. Konkurs przeprowadzony został  w 3 kategoriach:

  • Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane na rzecz sołectwa.
  • Aktywne sołectwo – kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa.
  • Aktywne sołectwo – ochrona środowiska, edukacja ekologiczna.

Wszystkim laureatom zostały wręczone  nagrody rzeczowe (w załączniku protokół odbioru nagród).

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom:

Pani senator RP Danucie Jazłowieckiej, członkom Komisji Konkursowej, przedstawicielom Partnerskich Instytucji, włodarzom gmin członkowskich, sołtysom, liderom lokalnym, przedstawicielom stowarzyszeń działających na terenie LGD oraz członkom stowarzyszenia LGD.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


PDFAktywne sołectwo - protokół odbioru nagród (1,06MB)
 

 

 

Wróć na początek strony