W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 - Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp. 

 

Tytuł ,,Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Gmina Turawa

„Miejsce edukacji historii lokalnej”

Projekt miał na celu stworzenie miejsca upowszechniania historii lokalnej związanej z budową zbiornika turawskiego. W ramach realizacji operacji zakupiono 12 ławek, gablotę wolnostojącą oraz 4 tablice. Operacja zlokalizowana jest przy intensywnie wykorzystywanym obiekcie edukacyjnym – Hali Sportowej im. Joachima Halupczoka w Turawie, zapewniając w ten sposób trwałe oddziaływanie operacji na dużą ilość potencjalnych odbiorców oraz szerokie upowszechnianie wiedzy z zakresu historii lokalnej dotyczącej zasobów obszaru LGD. Realizacja operacji poprzez powstanie nowej atrakcji turystycznej przyczyniła się do promocji  Gminy Turawa oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 

 

 

Wróć na początek strony