W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 - Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp. 

 

Tytuł ,,Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień - Zębowice

„Historia Straży Pożarnej”

Celem operacji było wsparcie wyremontowanej drewnianej i zabytkowej strażnicy strażackiej. W strażnicy zostały wyeksponowane informacje oraz stare fotografie o dokumenty archiwizowane i udostępniane w formie prezentacji. W ramach działań powstał nowy obiekt edukacyjny poświęcony tematyce historii gminy Dobrodzień, ze szczególnym uwzględnieniem Makowczyc. Realizacja operacji poprzez powstanie nowej atrakcji turystycznej przyczyniła się do promocji  Gminy Dobrodzień oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

Wróć na początek strony