„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.


 

„Praca ludzi i koni w polu starymi maszynami i narzędziami”

 

 

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 - Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp. 

 

Tytuł ,,Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Regina Klyszcz

„Praca ludzi i koni w polu starymi maszynami i narzędziami”

Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży informacji na temat dawnego życia na wsi oraz wykonywanej pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym i w polu. W ramach realizacji projektu udało się wyeksponować narzędzia oraz maszyny jakie były używane w polu i gospodarstwie. W ramach działań powstał nowy obiekt edukacyjny poświęcony tematyce pracy ludzi i zwierząt w dawnych czasach. Dzięki realizacji projektu zostało zakupionych ponad 50 tabliczek informacyjnych, opisujących maszyny i narzędzia, został zakupiony projektor oraz stół i ławki.
Realizacja operacji poprzez powstanie nowej atrakcji turystycznej przyczyniła się do promocji  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 

Wróć na początek strony