W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 - Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp. 

 

Tytuł ,,Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Opis operacji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice

„Ptaki wokół nas”

Projekt jest odpowiedzią na rodzące się wśród mieszkańców zainteresowanie lokalną fauną, chęć głębszego poznania jej, a także podjęcia działań sprzyjających ochronie przyrody. W ramach działań powstał nowy obiekt edukacyjny poświęcony tematyce fauny gminy Dobrodzień, ze szczególnym uwzględnieniem występujących na tym obszarze ptaków. W ramach projektu ustawiono 30 tablic edukacyjnych, rozwieszono 5 budek dla nietoperzy, 22 budki duże dla ptaków, 50 budek średnich dla ptaków, 50 budek małych dla ptaków, rozstawiono 5 budek dla jeży oraz 2 domki dla owadów.
W trzech budkach lęgowych dla ptaków zostały zamontowane kamerki, które umożliwiają podgląd ptaków za pomocą Internetu. Realizacja operacji poprzez powstanie nowej atrakcji turystycznej przyczyniła się do promocji  Gminy Dobrodzień oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 

Wróć na początek strony