Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ objętego programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

Tytuł operacji „Z dinozaurem w terenie

Kwota dofinansowania całej operacji wyniosła 269 233,00 zł.

Projekt zakładał organizację 15 wydarzeń rekreacyjno-sportowych na terenie objętym LSR Krainy Dinozaurów w celu zwiększenia integracji mieszkańców i poczucia przynależności do obszaru oraz jego promocję.

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu nastąpiło w dniu 08.06.2017 r.
Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami odbyło się 19.06.2017 w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

 

Promocja LGD ,,Krainy Dinozaurów'' w tym lokalnych tradycji i zasobów poprzez zorganizowanie 15 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych wpisały się w kalendarz cyklicznych wydarzeń turystycznych na terenie działania LGD.
Wszystkie zorganizowane imprezy miały charakter otwarty, udział w nich był bezpłatny. Wpłynęło to znacząco na wzrost poczucia przynależności do obszaru objętego LSR i integrację mieszkańców z wszystkich 7 gmin. Zachęcaliśmy mieszkańców do korzystania z lokalnych zasobów i ich wykorzystywania w celu organizowania różnego rodzaju aktywności sportowo- rekreacyjno-turystycznych a także zachowania lokalnych tradycji, zwyczajów oraz specyfiki obszarów wiejskich. Wspólne wykonywanie zadań zwiększyły znaczenie współpracę między mieszkańcami, instytucjami, firmami i mediami. Realizacja operacji wzmocniła więzi mieszkańców z zamieszkiwanym przez nich obszarem, wpłynęła na wzrost poziomu wiedzy dotyczącej poszczególnych miejscowości oraz gmin – ich specyfiki i atrakcji oraz zachęciła do integracji i wspólnego spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Ożywienie obszaru w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych pozytywnie będzie wpływać na jego wizerunek pośród turystów odwiedzających nasze tereny. Wpłynie również na postrzeganie go jako miejsca oferującego wiele ciekawych i różnorodnych atrakcji. 

Grantobiorcami realizującymi poszczególne wydarzenia byli:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz 
pn. Gra terenowa na rowerach
termin: 03.06.2017 r., 10.06.2017 r., 29.07.2017 r., 02.09.2017 r.

2. Gmina Dobrodzień 
pn. Wakacje z dobrodzieńską żaglówką
termin: 24.06.2017 r., 29.07.2017 r., 05.08.2017 r., 19.08.2017 r.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie 
pn. Nowe wyzwania Ochotniczych Straży Pożarnych
termin: 08.07.2017 r. – Krasiejów

4. Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem 
pn. Lecimy w kulki
termin: 29 lipiec 2017 r. Chrząstowice, Turawa, Zębowice, Ozimek 
30 lipiec 2017 r. – Dobrodzień , Zawadzkie, Kolonowskie 
26 sierpień 2017 r. - Turniej gry Petanque – Kolonowskie 

5. Stowarzyszenie Promocji Pływania Vega 
pn. Aqua aerobik 45 +
termin: sierpień 2017 r. 2 x w tygodniu 


6. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan 
pn. Nocny maraton kajakowy
termin: 5/6 sierpień 2017 r. – Jezioro Średnie - Turawa 


7. Polski Związek Wędkarski Okręg Opole – Koło Ozimek 
pn. Imprezy wędkarskie dla młodzieży
termin:10.06.2017 r. - Krasiejów 
19.08.2017 r. - Zębowice, Turawa 
20.08.2017 r. - Dobrodzień 
01.09.2017 r. - Ozimek 
23.09.2017 r. - Myślina 
30.09.2017 r. - Biestrzennik


8. Stowarzyszenie sportowe: „ Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży TURAWA” 
pn. Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
termin: 26.08. 2017 r. Osowiec 

9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie 
pn. Zumba z Dinozaurem
termin: Od 05.07 – 30.08.2017 r. zajęcia 
09.09.2017 r. Maraton Zumby – Radawie 

10. Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rekreacji 1.FC Chronstau-Chrząstowice 
pn. Po zielonej trawie piłka goni - turniej piłkarski w Dębiu
termin: 10.09.2017 r. Dębie

11. Gmina Zawadzkie 
pn. Kulinarna przygoda rowerowa
termin: 24.09.2017 r. – Zawadzkie, Kolonowskie , Ozimek 

 

12. Stowarzyszenie "Nasz Zakrzów Turawski" 
pn. Nas łączy rzeka
termin: 30 wrzesień/1 październik 2017 r. Rzeka Mała Panew 

13. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór 
pn. Kijki łączą Krainę Dinozaurów
termin: 7 październik 2017 r. Suchy Bór 

14. Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic 
pn. Badminton - sposób na zdrową integrację mieszkańców z obszaru działania LGD
termin: Treningi badmintona od 04.07 - 10.11.2017 r., 
11.11.2017 r. - Turniej badmintona


15. Ewa Hajduk 
pn. Maluch z piłką w ręku
termin: 12.11.2017 r. - Zębowice 
18.11.2017 r. - Chrząstowice 
25.11.2017 r. - Kolonowskie

z_dinozaurem_w_terenie.jpeg

Wróć na początek strony