W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz

Gra terenowa na rowerach

03.06.2017 

10.06.2017 

29.07.2017 

02.09.2017 

„Gra terenowa na rowerach” miała na celu organizację 3 –etapowego  wydarzenia. Elementem każdego wydarzenia był rajd rowerowy, podczas którego zostały zwiedzone najciekawsze miejsca w okolicy. W czasie przerw organizowane były gry i konkursy na temat ekologii oraz pogadanki z myśliwym, leśniczym i lokalnym historykiem. Na zakończenie każdego rajdu było ognisko z poczęstunkiem. Kulminacyjnym momentem była organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w czasie której odbyło się ogólno-sportowy turniej w skład którego wchodziło : krótki mecz piłki nożnej, mecz siatkówki oraz rywalizacja na torze przeszkód.Na to wydarzenie zostali zaproszeni mieszkańcy wszystkich 7 gmin, co pozytywnie wpłynęło na  wzajemną integrację. W sumie w całym wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 

Wróć na początek strony