Harmonogram konsultacji społecznych poświęconych w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR na lata 2014-2020 organizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”


Gmina Zębowice

25.08.2015 - Dom Spotkań w Zębowicach, ul. I.Murka 1, 46-048 Zębowice, Sala Konferencyjna

godz. 13.00-14.00 spotkanie z Radnymi Gminy
godz. 15.00-18.00 spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych

 

Gmina Turawa

28.08.2015 - Urząd Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, Sala Narad (I piętro)

godz. 11.00-12.00 spotkanie z Radnymi Gminy
godz. 14.00-17.00 spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych

 

Gmina Zawadzkie

31.08.2015

Urząd Miejski w Zawadzkiem, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13, sala nr 201
godz. 15.30-16.30 spotkanie z Radnymi Gminy

 

Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem, 47-120 Zawadzkie, ul. Dworcowa 3a, sala widowiskowa I piętro
godz. 17.00-20.00 spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych

 

Gmina Chrząstowice

02.09.2015 Klub Samorządowy w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 1, 46-053 Chrząstowice
godz. 16.30-17.30 spotkanie z Radnymi Gminy


07.09.2015 Klub Samorządowy w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 1, 46-053 Chrząstowice
godz. 18.00-21.00 spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych


Gmina Ozimek

21.09.2015

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks.Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, Sala Narad (sala nr 20)
godz. 14.15-15.15 spotkanie z Radnymi Gminy

 


Dom Kultury w Ozimku, ul. Dłuskiego 4, 46-040 Ozimek, sala nr 17(I piętro)
godz. 16.00-19.00 spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych


Gmina Kolonowskie

21.09.2015

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, sala posiedzeń

godz. 16.00-17.00 spotkanie z Radnymi Gminy


22.09.2015

siedziba LGD "Kraina Dinozaurów, ul.Guznera 3, 47-175 Spórok
godz. 16.00-19.00 spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych

 

Gmina Dobrodzień

24.09.2015

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1, sala konferencyjna pok.11

godz. 15.00-16.00 spotkanie z Radnymi Gminy


Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 24, sala kameralna
godz. 17.00-20.00 spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych

Wróć na początek strony