Zarząd Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice planuje  realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,na przedsięwzięcie 2.1.5 LSR - organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska

Zakres tematyczny operacji:

Operacja będzie realizowana w następującym zakresie tematycznym:

Cel ogólny2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.1 – Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie2.1.5 LSR - Organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Pliki do pobrania

PDFinformacja.pdf (261,63KB)
 

Wróć na początek strony