Pliki do pobrania

DOCprocedury-wyboru-operacji-aktualne-od-2017-12-15.doc (269,50KB)

DOCprocedury-wyboru-operacji-aktualne-od-2021-03-17.doc (283,00KB)
DOCzalacznik-nr-1-do-procedury-odwolawczej-wzor-formularza-protestu-.doc (247,00KB)
DOCzalacznik-nr-1-wzor-potwierdzenia-przyjecia-zlozonego-wniosku.doc (245,00KB)
DOCzalacznik-nr-10-procedura-odwolawcza-aktualne-od-2017-06-12.doc (138,50KB)
DOCXzalacznik-nr-10-procedura-odwolawcza-aktualne-od-2021-03-17.docx (210,75KB)
DOCzalacznik-nr-2-wzor-oswiadczenia-wnioskodawcy-o-przekazywaniu-informacji-na-potrzeby-monitorowania-wskaznikow.doc (239,50KB)
DOCzalacznik-nr-3-wzor-karty-oceny-formalnej.doc (257,50KB)
DOCzalacznik-nr-4-lokalne-kryteria-wyboru-aktualne-od-2017-06-12.doc (125,00KB)
DOCzalacznik-nr-4-lokalne-kryteria-wyboru-aktualne-od-2017-12-15.doc (122,00KB)
DOCzalacznik-nr-5-wzor-karty-oceny-operacji-wg-lsr.doc (286,50KB)
XLSzalacznik-nr-5a-wzor-karty-oceny-zgodnosci-z-programem.xls (89,00KB)
XLSzalacznik-nr-5a-wzor-karty-oceny-zgodnosci-z-programem-aktualne-od-2017-12-15.xls (100,00KB)
DOCzalacznik-nr-6-wzor-karty-oceny-operacji-wg-lokalnych-kryteriow-wyboru-aktualne-od-2017-06-12.doc (172,00KB)
DOCzalacznik-nr-6-wzor-karty-oceny-operacji-wg-lokalnych-kryteriow-wyboru-aktualne-od-2017-12-15.doc (172,00KB)
DOCzalacznik-nr-7-wzor-deklaracji-bezstronnosci-i-poufnosci.doc (269,50KB)
DOCzalacznik-nr-8-wzor-protokolu-z-posiedzenia-rady.doc (252,50KB)
DOCzalacznik-nr-9-wzor-informacji-dla-wnioskodawcow-o-wynikach-oceny.doc (244,50KB)
DOCzalacznik-nr-9-wzor-informacji-dla-wnioskodawcow-o-wynikach-oceny-aktualne-od-2021-03-17.doc (123,00KB)

 

Wróć na początek strony