Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

 

Ogłosznie o naborze wniosków nr 8/2022

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2022

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2022 - dot. przedsięwzięcia 2.3.6. - organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD (projekt grantowy)

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022 - dot. przedsięwzięcia 1.4.1 - prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu (operacja własna)

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022 - dot. przedsięwzięcia prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne

 

Ogłoszenie nr 2/2022 - dot. przedsięwzięcia 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD

 

Ogłoszenie nr 1/2022 na otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego p.n. ”Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne itp.” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie

 

PDFogloszenie-nr-5-2021.pdf (187,33KB)

 

PDFogloszenie-nr-4-2021.pdf (187,70KB)

 

Ogłoszenie nr 3/2021 - dot. przedsięwzięcia 2.3.5 – Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD - informacja o zamiarze realizacji przez operacji własnej

 

PDFogloszenie-nr-2-2021.pdf (283,27KB)

 

PDFogloszenie-nr-1-2021.pdf (282,25KB)

 

PDFogloszenie-o-naborze-nr-3-2020.pdf (286,55KB)

 

PDFogloszenie-o-naborze-wnioskow-1.1.3.pdf (277,35KB)

 

PDFogloszenie.pdf (278,27KB)

 

Ogłoszenie nr 15/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

 

Ogłoszenie nr 14/2019 - dot. przedsięwzięcia 2.1.5 - Organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska

 

PDFogloszenie-nr-13-2019.pdf (284,16KB)

 

PDFogloszenie-nr-12-2019.pdf (284,08KB)

 

PDFogloszenie-nr-11-2019.pdf (283,86KB)

 

PDFogloszenie-nr-10-2019.pdf (284,17KB)

 

PDFogloszenie-nr-09-2019.pdf (277,78KB)

 

PDFogloszenie-nr-08-2019.pdf (286,25KB)

 

PDFogloszenie-nr-07-2019.pdf (279,07KB)

 

PDFogloszenie-nr-06-2019.pdf (278,53KB)

 

PDFogloszenie-nr-05-2019.pdf (279,32KB)

 

DOCogloszenie-nr-04-2019.doc (483,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-03-2019.doc (511,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-02-2019.doc (511,00KB)

 

DOCogloszenie-nr-01-2019.doc (511,50KB)
 


DOCogloszenie-nr-16-2018.doc (492,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-15-2018.doc (499,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-14-2018.doc (513,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-12-2018.doc (514,00KB)

 

DOCogloszenie-nr-11-2018.doc (514,00KB)

 

DOCogloszenie-nr-10-2018.doc (512,00KB)
 


DOCogloszenie-nr-9-2018.doc (498,00KB)

 

DOCogloszenie-nr-7-2018.doc (499,50KB)

 


DOCogloszenie-nr-6-2018.doc (512,00KB)

 

DOCogloszenie-nr-8-2018.doc (513,50KB)
 


DOCogloszenie-nr-3-2018.doc (510,50KB)
 

DOCogloszenie-nr-4-2018.doc (509,50KB)
 

DOCogloszenie-nr-5-2018.doc (510,00KB)
 


 

DOCogloszenie-nr-01-2018.doc (517,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-02-2018.doc (517,00KB)
 


 

DOCogloszenie-nr-10-2017.doc (519,00KB)

 DOCogloszenie-nr-7-2017.doc (524,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-8-2017.doc (524,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-9-2017.doc (524,50KB)

 


 

DOCogloszenie-nr-1-2017-dot.-przedsiewziecia-1.1.1-budowa-nowych-oraz-modernizacja-istniejacych-szlakow-sciezek-tras-turystycznych-w-tym-rowerowych-przyrodniczych-historycznych-konnych-i-innych-oznakowanie-atrakcji-i-obi.doc (519,00KB)

 

DOCogloszenie-nr-2-2017-dot.-przedsiewziecia-1.1.3-budowa-i-modernizacja-punktow-przystankowych-obiektow-malej-architektury-oraz-miejsc-aktywnosci-ruchowej-typu-silownie-place-zabaw-boiska-i-inne.doc (519,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-3-2017-dot.-przedsiewziecia-2.3.6-organizacja-wydarzen-sportowych-rajdow-rowerowych-zajec-rekreacyjnych-podkreslajacych-specyfike-lgd.doc (524,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-4-2017.doc (517,00KB)

 

DOCogloszenie-nr-5-2017.doc (520,50KB)

 

DOCogloszenie-nr-6-2017.doc (520,50KB)

 DOCprojekt_ogloszenia_premie_na_zalozenie_dzialalnosci.doc (518,50KB)

 

DOCprojekt_ogloszenia_realizacja_inwestycji.doc (518,00KB)

Wróć na początek strony