W dniu 10.07.2020 LGD "Kraina Dinozaurów" podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej p.t. "Oznakowanie i promocja szlaków kajakowych na Małej Panwi" mającej na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, oznakowanie i promocja szlaków kajakowych na Małej Panwi poprzez opracowanie i udostępnienie aplikacji mapowej dla kajakarzy oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem operacji będzie opracowanie aplikacji mapowej dla kajakarzy oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych.


pobierz.png


Mobilna aplikacja mapowa

 

 

https://dolinamalejpanwi.treespot.pl/

 

pobierz.png

 

 

Wróć na początek strony