Bez nazwy.png

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Od roku 2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.Zapraszamy do zapoznania się dokumentacją programu oraz współpracy!

Wróć na początek strony