Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

Lp.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

Operacje

spełniające

warunki

przyznania

pomocy

dla działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

x

-

x

-

-

-

-

-

 

 

 

2.

Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw

 

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

x

-

-

-

-

-

 

 

 

3.

 

Odnowa i rozwój wsi

 

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

-

x

-

-

x

-

-

-

 

 

 

4.

 

Małe projekty

 

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

-

 


 

Budżet LGD Kraina Dinozaurów na lata 2008-2015

4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Funkcjonowanie LGD w tym

 

 

operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań:

 

 

 

 

 

 

Lata realizacji LSR

Koszty

4.1/413 –
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4.1/413 –
Odnowa i rozwój wsi

4.1/413 –
Tworzenie i rozwój mikroprzed-siębiorstw

4.1/413 –
Małe Projekty

Razem
4.1/413

4.21 –
Projekty
współpracy

4.31 -
Koszty bieżące LGD

4.31-
Nabywanie umiejętności Aktywizacja

Razem 4.31

razem
działania

2008-2009

całkowite

0

0

0

235293,99

235 293,99

0

106425,46

49562,31

155 987,77

391 281,76

kwalifikowalne

0

0

0

213903,63

213 903,63

0

106425,46

49562,31

155 987,77

369 891,40

do refundacji

0

0

0

149 732,54

149 732,54

0

106 425,46

49 562,31

155 987,77

305 720,31

2010

całkowite

0

821464,99

660000,00

301655,84

1783120,83

0

191736,81

99256,80

290 993,61

2 074 114,44

kwalifikowalne

0

746786,35

600000,00

274232,59

1621018,94

0

191736,81

99256,80

290 993,61

1 912 012,55

do refundacji

0

597 429,08

300 000,00

191 962,81

1 089 391,89

0

191 736,81

99 256,80

290 993,61

1 380 385,50

2011

całkowite

0

0

0

380369,69

380885,17

0

201645,39

137490,92

339 136,31

720 021,48

kwalifikowalne

0

0

0

345790,63

346259,24

0

201645,39

137490,92

339 136,31

685 395,55

do refundacji

0

0

0

242 053,44

242 053,44

0

201 645,39

137 490,92

339 136,31

581 189,75

2012

całkowite

389011,70

3508909,25

220000,00

623181,52

4741102,47

70 000,00

222 296,84

104 829,57

327 126,41

5 138 228,88

kwalifikowalne

353647,00

3189917,50

200000,00

566528,65

4310093,15

70 000,00

222 296,84

104 829,57

327 126,41

4 707 219,56

do refundacji

176 823,50

2 551 934,00

100 000,00

453 222,92

3 281 980,42

70 000,00

222 296,84

104 829,57

327 126,41

3 679 106,83

2013

całkowite

1436988,30

1609558,50

2420000,00

567913,90

6034460,70

102 455,95

237 902,26

187 120,88

425 023,14

6 561 939,79

kwalifikowalne

1306353,00

1463235,00

2200000,00

516285,36

5485873,36

102 455,95

237 902,26

187 120,88

425 023,14

6 013 352,45

do refundacji

653 176,50

1 170 588,00

1 100 000,00

413 028,29

3336792,79

102 455,95

237 902,26

187 120,88

425 023,14

3 864 271,88

2014

całkowite

0

60259,26

0

68750,00

129009,27

39 452,05

242786,29

142 743,94

385 530,23

553 991,55

kwalifikowalne

0

54781,15

0

62500,00

117281,15

39 452,05

242786,29

142 743,94

385 530,23

542 263,43

do refundacji

0

43 824,92

0

50 000,00

93 824,92

39 452,05

242 786,29

142 743,94

385 530,23

518 807,20

2015

całkowite

0

0

0

0

0

0

124 646,53

0

124 646,53

124 646,53

kwalifikowalne

0

0

0

0

0

0

124 646,53

0

124 646,53

124 646,53

do refundacji

0

0

0

0

0

0

124 646,53

0

124 646,53

124 646,53

Razem całkowite

1826000,00

5939932,74

3300000,00

2108414,94

13174347,68

211 908,00

1 327 439,58

721 004,42

2 048 444,00

15564224,42

Razem kwalifikowalne

1660000,00

5399938,85

3000000,00

1916740,86

11976679,71

211 908,00

1 327 439,58

721 004,42

2 048 444,00

14354781,47

Razem do refundacji

830 000,00

4 363 776,00

1 500 000,00

1 500 000,00

8 193 776,00

211 908,00

1 327 439,58

721 004,42

2 048 444,00

10 454 128,00

Uwaga: suma kosztów bieżących w okresie realizacji strategii stanowi nie więcej niż 15% wszystkich wydatków publicznych poniesionych w ramach realizacji LSR

 

 

 

Wróć na początek strony