Wizja Krainy Dinozaurów:

Jest to dobre miejsce do życia i rozwijania gospodarki. Wioski maja

swój charakter, atrakcje, produkty lokalne, są estetyczne.

Mieszkańcy dbają o tradycje i lokalne dziedzictwo. Ludzie są

gościnni, zintegrowani, aktywni, przedsiębiorczy, otwarci na

turystów.

Jest to obszar z rozwiniętą turystyka, ze specyficznymi atrakcjami i

produktami: (Dinopark, szlak kajakowy, szlak hutniczy), z rozwinięta

baza gastronomiczno-noclegowa oraz dobra infrastruktura

komunikacyjna i techniczna.


 

Misja Krainy Dinozaurów:

Stowarzyszenie Kraina Dinozaurów działa na rzecz

rozwoju lokalnej aktywności społecznej z

zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wróć na początek strony