LICZBA MIESZKAŃCÓW

Krainy Dinozaurów:

70 636 (GUS grudzień 2006)

 

 

Kwota

Liczba projektów

Wartość pomocy

przedsięwzięcia LSR (III oś) – różni beneficjenci

R

 

 

 

830 000,00

8

100 000,00

P

1 500 000,00

5

300 000,00

O

4 363 776,00

9

500 000,00

M

1 500 000,00

60

25 000,00

Razem wdrażanie

8 193 776,00

 

wdrażanie projektów współpracy

211 908,00

3

funkcjonowanie LGD (IV oś) – beneficjent: LGD

umiejętności
i aktywizacja

2 048 444,00

648 444,00

10

50 000,00

biuro (do 15%)

1 400 000,00

 

 

RAZEM

 

10 454 128,00

 

liczba operacji:

95

 

R- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
P – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
O – Odnowa wsi
M – Male projekty

 

 

 

 

Wróć na początek strony