Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

Lp.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

Operacje

spełniające

warunki

przyznania

pomocy

dla działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

x

-

x

-

-

-

-

-

 

 

 

2.

Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw

 

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

x

-

-

-

-

-

 

 

 

3.

 

Odnowa i rozwój wsi

 

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

-

x

-

-

x

-

-

-

 

 

 

4.

 

Małe projekty

 

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

x

x

-

-

x

x

x

-

-

Wróć na początek strony