• Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej w Kolonowskiem (styczeń)

 • Wodzenie niedźwiedzia, Babski Comber, Pogrzebanie basa (styczeń luty)

 • Konkursu kroszonkarskie ( Turawa, Ozimek, Kolonowskie, Chrząstowice)

 • Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy ( kwiecień)

 • Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa (maj)

 • Noc świętojańska (czerwiec)

 • Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło” w Dobrodzieniu (czerwiec)

 • Zawody hipiczne w Szczedrzyku,

 • Malarsko –rzeźbiarskie Plenery Artystyczne w „Uroczysku” w Dylakach ( sierpień)

 • Pływanie na byle czym- Jeziora Turawskie (sierpień)

 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych

 • Festyny: Strażacki, Razem przez wieki, Pod Szumiącymi Dębami

 • Dni Zębowic, Dni Miasta Zawadzkie, Dni Dobrodzienia, Dni Ozimka

 • Zawody wędkarskie

 • Spływy Kajakowe Mała Panwia (czerwiec – wrzesień)

 • Dożynki wiejskie, gminne (wrzesień)

 • Śląska Biesiada Literacka w Zębowicach (październik)

 • Konkurs Gwary Śląskiej - Śląskie Beranie w Żędowicach

 • Imprezy sportowe Kolonowskiem, Zawadzkiem, Turawie

 • Zawody sikawek konnych w Szemrowicach

Wróć na początek strony